a brand of pellinindustrie

MAGNETYCZNY STEROWNIK SZNURKOWY SPEŁNIAJĄCY NAJWYŻSZE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

MAGNETYCZNY STEROWNIK SZNURKOWY SPEŁNIAJĄCY NAJWYŻSZE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA
Magnetyczny sterownik sznurkowy dostępny standardowo w systemie sterowania C jest zgodny z surowymi normami bezpieczeństwa: urządzenie sterujące jest zwalniane, gdy poddawane jest naprężeniom o wartości większej niż 6 dN. Ponadto, sznurek jest utrzymywany w pozycji napiętej za pomocą specjalnego napinacza naklejonego na szybę. Po zwolnieniu sterownik może zostać zamocowany ponownie do szkłą, a przesłona powróci do normalnej pracy. Patent w zakresie tego rozwiązania został złożony przez firmę Pellini SpA jeszcze przed oficjalną publikacją normy EN 13120: 2014. Sterownik może zostać w każdej chwili usunięty ze szkła, aby umożliwić operacje czyszczenia oraz zablokować pozycję przesłony.
Korzyści:
• Estetyka: sznurek jest zawsze napięty i prosty
• Bezpieczeństwo: sterownik jest zgodny z normą EN 13120
• Wszechstronność: łatwe zwalnianie i usuwanie sterownika
Magnetyczny sterownik sznurkowy dostępny standardowo w systemie sterowania C jest zgodny z surowymi normami bezpieczeństwa: urządzenie sterujące jest zwalniane, gdy poddawane jest naprężeniom o wartości większej niż 6 dN. Ponadto, sznurek jest utrzymywany w pozycji napiętej za pomocą specjalnego napinacza naklejonego na szybę. Po zwolnieniu sterownik może zostać zamocowany ponownie do szkłą, a przesłona powróci do normalnej pracy. Patent w zakresie tego rozwiązania został złożony przez firmę Pellini SpA jeszcze przed oficjalną publikacją normy EN 13120: 2014. Sterownik może zostać w każdej chwili usunięty ze szkła, aby umożliwić operacje czyszczenia oraz zablokować pozycję przesłony.
Korzyści:
• Estetyka: sznurek jest zawsze napięty i prosty
• Bezpieczeństwo: sterownik jest zgodny z normą EN 13120
• Wszechstronność: łatwe zwalnianie i usuwanie sterownika