a brand of pellinindustrie

PRZEKAŹNIK MAGNETYCZNY DO ZESPOLEŃ DWUKOMOROWYCH

PRZEKAŹNIK MAGNETYCZNY DO ZESPOLEŃ DWUKOMOROWYCH
Przesłony ScreenLine wykonywane ze sposobem sterowania "C" (sterowane magnetycznie) mogą być stosowane w podwójnych zespoleniach szybowych – nawet w tzw. komorze zewnętrznej! Pellini SpA opracowało specjalny przekaźnik magnetyczny, który umieszczony w komorze wewnętrznej zespolenia przekazuje ruch magnesu z zewnętrznego sterownika sznurkowego do magnesu wewnętrznego umieszczonego wewnątrz przesłony.
Urządzenie transmisyjne może bez problemu zmieścić się w szybie zespolonej i łatwo łączy się ono z zewnętrznym urządzeniem sterującym (sznurkiem) oraz z urządzeniem sterującym umieszczonym w komorze zewnętrznej (z napędem). Magnes wbudowany w przekaźnik jest wspierany przez specjalne łożyska oporowe.
 
 
Korzyści:
• Łatwy montaż w szybach zespolonych
• Łożyska oporowe zmniejszają tarcie i utrzymują magnes z dala od szyby
• Sprężyny oraz klej utrzymują urządzenie na swoim miejscu
Przesłony ScreenLine wykonywane ze sposobem sterowania "C" (sterowane magnetycznie) mogą być stosowane w podwójnych zespoleniach szybowych – nawet w tzw. komorze zewnętrznej! Pellini SpA opracowało specjalny przekaźnik magnetyczny, który umieszczony w komorze wewnętrznej zespolenia przekazuje ruch magnesu z zewnętrznego sterownika sznurkowego do magnesu wewnętrznego umieszczonego wewnątrz przesłony.
Urządzenie transmisyjne może bez problemu zmieścić się w szybie zespolonej i łatwo łączy się ono z zewnętrznym urządzeniem sterującym (sznurkiem) oraz z urządzeniem sterującym umieszczonym w komorze zewnętrznej (z napędem). Magnes wbudowany w przekaźnik jest wspierany przez specjalne łożyska oporowe.
 
 
Korzyści:
• Łatwy montaż w szybach zespolonych
• Łożyska oporowe zmniejszają tarcie i utrzymują magnes z dala od szyby
• Sprężyny oraz klej utrzymują urządzenie na swoim miejscu