a brand of pellinindustrie

SL20-22W Swipe

SL20-22W Swipe

ScreenLine® SL20-22W to zasilany bateryjnie, zmotoryzowany system z funkcją podnoszenia i przechylania żaluzji wbudowanych w izolacyjne pakiety szybowe o ramce 20 lub 22 mm.

Żaluzję podnosi się lub opuszcza za pomocą przycisku sterującego, który jest magnetycznie przymocowany do okna lub za pomocą zdalnego pilota (opcja).
Akumulator można ładować na dwa alternatywne sposoby: za pomocą zaawansowanej ładowarki lub poprzez zewnętrzny panel słoneczny - automatycznie i bez przerwy.
System można szybko i łatwo zamontować i można go zastosować do wszystkich rodzajów ram / skrzydeł okiennych, nawet już istniejących; nie są wymagane żadne kable ani styki elektryczne, a wewnętrzna grubość szkła nie ma znaczenia.
ScreenLine® SL20-22W jest rozwiązaniem pośrednim między systemem ręcznym a systemem zmotoryzowanym.
Jest odpowiedni dla każdego środowiska: domów, biur, budynków użyteczności publicznej itp., ponieważ nie wymaga on żadnej konserwacji.

Rozwiązanie to gwarantuje zachowanie wszelkich właściwości izolacyjnych podwójnego lub potrójnego pakietu szybowego, a w szczególności zapewnia kompletną ochronę przed ewentualnymi zabrudzeniami i warunkami atmosferycznymi.

Ponadto, gdy jest dostarczany z panelem słonecznym, jest także korzystny ze względu na oszczędności energii.

System SL20-22W_Swipe jest standardowo wyposażony w ciepłe ramki międzyszybowe.