a brand of pellinindustrie

SL20S

SL20S

ScreenLine® SL20S to ręcznie sterowany opatentowany system magnetyczny z funkcją podnoszenia i przechylania dla żaluzji zamkniętych w podwójnych szybach zespolonych o szerokości ramki dystansowej 20 mm.

System SL20S obsługiwany jest za pomocą suwaka magnetycznego umieszczonego po prawej lub lewej stronie szyby wewnętrznej. Wąski, przezroczysty profil zapewnia liniowy ruch suwaka. Żaluzja jest podnoszona i opuszczana poprzez przesuwanie suwaka w górę lub w dół. Kąt nachylenia lamelek również jest ustawiany poprzez lekkie podnoszenie lub opuszczanie tego samego suwaka.

Żaluzja SL20S pasuje do wszystkich rodzajów ram i skrzydeł okiennych oraz drzwiowych.
Rozwiązanie to gwarantuje zachowanie wszelkich właściwości izolacyjnych podwójnego lub potrójnego pakietu szybowego, a w szczególności zapewnia kompletną ochronę przed ewentualnymi zabrudzeniami i warunkami atmosferycznymi.

System SL20S jest standardowo wyposażony w ciepłe ramki międzyszybowe.