a brand of pellinindustrie

SYSTEM STAŁYCH LAMELEK „ScreenFix”

SYSTEM STAŁYCH LAMELEK „ScreenFix”
System "ScreenFix" to stała przesłona cieniująca, składająca się z siatki nieruchomych lamelek umieszczonych wewnątrz szyby zespolonej. Produkt ten, w odróżnieniu od pozostałych przesłon ScreenLine, nie zawiera kasety górnej, listwy dolnej, sznurków ani mechanizmu napędowego – składa się przede wszystkim z ramek międzyszybowych oraz lamelek.
Standardowe sznurki prowadzące są zastąpione 25-milimetrowymi pionowymi listwami odpowiednio perforowanymi z regularnym skokiem. W otworach listew pionowych umieszczane są 16mm lamelki poziome, tworząc w ten sposób pewnego rodzaju kratkę.
Listwy poziome o szerokości 16mm mogą być instalowane pod różnymi kątami nachylenia, aby umożliwić optymalny efekt cieniowania na różnych szerokościach geograficznych i pod różnymi kątami promieniowania słonecznego. Dostępne są dwa modele: SL27Fix oraz SL32Fix, przy czym ten ostatni jest bezpieczniejszym rozwiązaniem w przypadku większego ryzyka występowania naturalnych ugięć szkła.
Aby ułatwić operacje produkcyjne u producentów szyb zespolonych, system ScreenFix jest dostarczany jako złożony w całości, z odpowiednimi otworami w ramkach międzyszybowych, ułatwiającymi wsypanie do ich wnętrza sita molekularnego.
Korzyści:
• Kąt nachylenia listew jest taki sam na całym obszarze przeszklonym (jednolity i regularny skok lamelek)
• Pakiet szybowy może być zainstalowany pod dowolnym kątem i w dowolnej pozycji
• Siatka jest całkowicie dopasowana do ramek dystansowych bez konieczności stosowania dodatkowych profili i pokrywa całą dostępną powierzchnię przeszklenia
• ScreenFix jest dostarczany już zmontowany w ramce dystansowej, co znacznie redukuje ewentualne dodatkowe operacje związane z integracją w szybie zespolonej.
System "ScreenFix" to stała przesłona cieniująca, składająca się z siatki nieruchomych lamelek umieszczonych wewnątrz szyby zespolonej. Produkt ten, w odróżnieniu od pozostałych przesłon ScreenLine, nie zawiera kasety górnej, listwy dolnej, sznurków ani mechanizmu napędowego – składa się przede wszystkim z ramek międzyszybowych oraz lamelek.
Standardowe sznurki prowadzące są zastąpione 25-milimetrowymi pionowymi listwami odpowiednio perforowanymi z regularnym skokiem. W otworach listew pionowych umieszczane są 16mm lamelki poziome, tworząc w ten sposób pewnego rodzaju kratkę.
Listwy poziome o szerokości 16mm mogą być instalowane pod różnymi kątami nachylenia, aby umożliwić optymalny efekt cieniowania na różnych szerokościach geograficznych i pod różnymi kątami promieniowania słonecznego. Dostępne są dwa modele: SL27Fix oraz SL32Fix, przy czym ten ostatni jest bezpieczniejszym rozwiązaniem w przypadku większego ryzyka występowania naturalnych ugięć szkła.
Aby ułatwić operacje produkcyjne u producentów szyb zespolonych, system ScreenFix jest dostarczany jako złożony w całości, z odpowiednimi otworami w ramkach międzyszybowych, ułatwiającymi wsypanie do ich wnętrza sita molekularnego.
Korzyści:
• Kąt nachylenia listew jest taki sam na całym obszarze przeszklonym (jednolity i regularny skok lamelek)
• Pakiet szybowy może być zainstalowany pod dowolnym kątem i w dowolnej pozycji
• Siatka jest całkowicie dopasowana do ramek dystansowych bez konieczności stosowania dodatkowych profili i pokrywa całą dostępną powierzchnię przeszklenia
• ScreenFix jest dostarczany już zmontowany w ramce dystansowej, co znacznie redukuje ewentualne dodatkowe operacje związane z integracją w szybie zespolonej.