Jaký vliv má integrovaná žaluzie na tepelné vlastnosti U-faktor skla?

17.01.2013

Vliv integrované žaluzie na U-faktor skla je různý podle toho, zda je vložena do trojskla nebo dvojskla.

Ve trojskle žaluzie na U-faktor prakticky nemá vliv v žádné své poloze.

Ve dvojskle je situace následující:

  • vytažená žaluzie: bez vlivu na U-faktor
  • spuštěná a zavřená žaluzie: zlepšuje U-faktor skla o cca 0,1W/m2K (ve dvojskle vzniká další "komora")
  • spuštěná a otevřená žaluzie: zhoršuje U-faktor o cca 0,4W/m2K (lamely ovšem musí být zcela vodorovně, již při mírném naklopení zhoršení mizí).

Z praktického hlediska je nutné mít na paměti, že největší rozdíly teplot (interiér/exteriér) jsou právě v nočních hodinách, kdy uzavřená integrovaná žaluzie napomáhá snižovat hodnotu Ug a šetří tak náklady na topení.

Vliv rolet a plisovaných rolet je pouze pozitivní, tvoří další komoru ve skle. Například s roletou můžete docílit U-faktor dvojskla 0,8W/m2K (z běžných 1,2W/m2K). Viz certifikace IFT Rosenheim zde.