a brand of pellinindustrie

Často kladené dotazy

Kde se žaluzie ScreenLine® vyrábí?

Patentovaný systém ScreenLine® byl světu poprvé představen v roce 1992 italským koncernem Pellini S.p.A., světovým lídrem v oblasti stínících prvků pro izolační skla. Továrna v Codognu, nedaleko Milána, je nejmodernějším výrobním podnikem stínící techniky na světě.

                 

Aby bylo možné uspokojit stále rostoucí poptávku po produktech ScreenLine®, v roce 2012 koncern Pellini S.p.A rozšířil své výrobní kapacity založením dceřinného výrobního podniku v České republice, v jihomoravském městě Hodonín. Z tohoto strategického místa, nedaleko slovenských a rakouských hranic, je každý týden expedováno tisíce žaluzií do celé Evropy (typ SL20C, SL22C a SL20P).

Co znamená typové označení SL20C nebo SL27M u vašich žaluzií?

Typ žaluzie: SL22C

 • SL  = zkratka ScreenLine®
 • 22   = šíře distančního rámečku (námi dodávaného). Podle typu může být také dodán 22, 24, 27, 29 nebo 32mm široký rámeček
 • C    = typ ovládání
 1. C = systém ovládaný ručně rotačními magnety, popřípadě   externím motorem   umístěným na skle
 2. MB = systém s interním bezkartáčovým motorem 24Vdc umístěným uvnitř horního profilu žaluzie)
 3. P = systém ovládaný knoflíkem na rámu okna
 4.  W  = systém s interním motorem napájeným bateriově 3,2Vdc (s možností solárního dobíjení), ovládání pomocí dotykového modulu umístěného na skle popř. na rámu okna
 5. S = systém ovládaný posuvným magnetickým jezdcem/madlem
 6. B = systém ovládaný knoflíkem umístěném na spodní části skla

         SL22C = ScreenLine s distančním rámečkem šíře 22mm a ovládáním pomocí rotačních magnetů.

Pozn. U systému „C“ je možné dodat místo šňůrkového ovladače (standard), otočné kolečko, ovládací tyčku, nebo externí bezkartáčový motor 24Vdc. Alternativní ovládací komponenty se upevňují z interiérové strany skla na pozici původního šňůrového externího magnetického ovladače.

Na jakém principu integrované žaluzie ScreenLine fungují? Jak je zaručena hermetičnost izolačního skla?

Přenos krouticího momentu je uskutečňován pomocí patentovaného systému dvou rotujících magnetů (viz. Obrázek). Jednoho vně izolačního skla (ovladač) a druhého uvnitř (v žaluzii). Žaluzie je hermeticky uzavřena mezi dvěma tabulemi skla. Tento systém pojmenovaný ScreenLine® byl světu poprvé představen v roce 1992 koncernem Pellini SpA, světovým lídrem v oblasti stínících prvků pro izolační skla. Tento systém je pro svou bezúdržbovost, praktičnost a estetičnost mezi uživateli velmi oblíben.

Mohu vaše výrobky vidět konkrétně? Máte někde svůj „Showroom“?

Vzorky našich výrobků je možné shlédnout u vybraných prodejců a výrobců otvorových výplní. Pro bližší informace nás kontaktujte, popřípadě se zaregistrujte pro odběr aktuálních informací na našich www stránkách.

Každoročně se koncern Pellini S.p.A. zúčastňuje několika veletrhů. S produkty řady ScreenLine® je možné se setkat na veletrzích v Norimberku (Fensterbau Frontale), v Düsseldorfu (Glasstec) či v Paříži (Batimat), v Miláně (MADE) a na mnoha dalších místech po celém světě. O aktuálních veletrzích, kterých se v daném roce účastníme, Vás budeme informovat v sekci Novinky - Události.

                          

Jaká je cena žaluzií ScreenLine®?

Cenu našich žaluzií nelze určit na metry čtvereční, protože v každé žaluzii se nachází složitý ovládací mechanismus a relativně levné lamely. Dva metry čtvereční žaluzie proto nejsou dvojnásobkem ceny za 1m2. Je nutné znát přesné rozměry jednotlivých skel. Pro cenovou kalkulaci prosím kontaktujte Vašeho prodejce otvorových výplní. Pokud Váš prodejce sortiment ScreenLine nenabízí, můžete se obrátit na nás. Obratem vám zašleme kontakty na dodavatele stínicí techniky zn. ScreenLine® ve vašem regionu. 

Pozn. Integrované žaluzie značky ScreenLine® se mohou stát součástí většiny typů vyráběných oken. Námi dodávané žaluzie jsou vkládány do izolačních dvoj a trojskel. Stínící prvky ScreenLine® se stávají nedílnou součástí pouze skleněné výplně, nikoliv okna. Naše žaluzie mají životnost přesahující životnost okna. Nevyžadují údržbu a nelze je zničit ani poškodit. Jejich výroba je nesmírně náročná a musí splňovat velmi přísné požadavky.

Na rozdíl od běžných žaluzií integrované stínicí prvky regulují kromě světla i teplo procházející sklem (na 12%, za určitých okolností až 7%!), plně tedy nahradí venkovní žaluzii. To přináší obrovské úspory klimatizace, komfort a tepelnou pohodu, kterou nelze běžnými žaluziemi docílit. Úspora klimatizace činí na jižních stranách objektů cca 200kč/m2 skla ročně. Pořízení integrované žaluzie ScreenLine® je investici s rychlou návratností. Je na posouzení každého spotřebitele jakou funkci od svých oken očekává.

Jaká je záruka na sortiment ScreenLine®?

Koncern Pellini S.p.A poskytuje záruku na všechny ScreenLine® výrobky proti případné výrobní vadě, za předpokladu, že jsou správně nainstalovány do jednotky izolačního skla (při zasklívání), a do rámu okna (při instalaci izolačního skla) v souladu s pokyny uvedenými v manuálu a informacemi pro správnou manipulaci a montáž dodanými společností Pellini S.p.A.

Záruka je platná, počínaje datem dodávky výrobků (dle dodacího listu):

 • pro pětileté období v běžných podmínkách používání, ke všem součástkám uvnitř uzavřené jednotky izolačního skla
 • pro dvouleté období za standardních podmínek použití, na všechny komponenty umístěné mimo izolační sklo.

Více informací naleznete v sekci ke stažení - Záruční podmínky.

Jaké jsou rozměrové limity žaluzií ScreenLine®?

Rozměrové limity námi dodávaných žaluzií jsou uvedeny na našich webových stránkách a to pro každý typ žaluzie zvlášť. Je možné vložit dvě žaluzie do izolačního skla a zvětšit tak rozměrové limity na dvojnásobek. Záleží na typu žaluzie a na požadavcích konkrétního zákazníka, co od žaluzie očekává - plnou funkčnost, tj. vytahování a stahování nebo pouhé naklápění. Rozměrové limity žaluzie závisí na několika faktorech:

 1. Na samotném typu žaluzie. Velmi zjednodušeně se dá říci, že robustnější řešení (např. žaluzie typu SL27C popř. SL27MB s distančním rámečkem šíře 27mm), umožní větší rozměr plně funkční žaluzie.
 2. U některých systémů (např. "C" nebo "S") záleží na tloušťce vnitřní tabule skla. Jelikož je systém založen na ovládání pomocí magnetické síly, je nutné znát tloušťku skla, přes kterou bude tato síla působit. S nárůstem skleněné hmoty mezi magnety se síla a tím i plná funkčnost žaluzie snižuje.

  

Je možné vložit žaluzii ScreenLine® i do atypického tvaru izolačního skla?

Žaluzie ScreenLine® se běžně vkládají do pravoúhlých (obdélníkových či čtvercových) formátů izolačních skel. Vyrobitelnost atypických tvarů meziskelních žaluzií je vždy nutno konzultovat.  

Jaká je minimální konstrukční hloubka izolačních skel s integrovanou žaluzií u dvojskel a trojskel?

Konstrukční hloubka izolačního skla s integrovanou žaluzií je závislá nejen na šíři distančního rámečku, ale i na tloušťce skel. Integrované žaluzie ScreenLine® jsou dodávány s distančními rámečky šířky 16, 20, 22, 24, 27, 29 popř. 32mm v závislosti na zvoleném typu žaluzie*.

*U každého typového označení žaluzie ScreenLine® lze vyčíst šíři rámečku např. SL22C = ScreenLine® s distančním rámečkem šíře 22 mm.

Na základě použitého rámečku a složení skel např. 2x4mm lze vypočítat, že minimální možná hloubka zasklení dvojskla s integrovanou žaluzií je 24mm* (s tolerancí ±2mm) a to u typů s 16mm distančním rámečkem (4sklo+16rámeček+4sklo).

Typ SL27C má minimální hloubku zasklení 35mm* (±2mm) = 4mm(sklo)+27mm(rámeček)+4mm(sklo). U rozměrově větších pozic je nutné počítat s použitím silnějších skel a to nejen kvůli statice, ale i z důvodu zamezení nežádoucího průhybu (deflexi).

U trojskel záleží na velikosti rámečku v druhé komoře a tloušťce třetí tabule skla.

Jaké jsou barevné varianty vašich žaluzií. Všiml jsem si, že nabízíte 9 barev lamel. Jak je to s ovladači a ostatními prvky?

Záleží na zvoleném typu žaluzie. Například k žaluziím typu "C" standardně dodáváme i ovládací prvky ve stejné barvě. U ostatních typů, např. "W" popř. "S" je na výběr ze tři barevných provedení ovladačů. Snažíme se, aby byly všechny komponenty žaluzie laděny do stejné barvy (profily, lamely, tkaniny, ovladače aj.).

Na základě přání a požadavku zákazníka je však možné jednotlivé komponenty barevně kombinovat. 

Standardně dodávané odstíny jsou součástí technické specifikace jednotlivých typů.

Barevné sladění u typu "C":

 

Barevné možnosti u ovladačů systému "S" horizontální žaluzie:

 

Barevné možnosti ovládacího modulu systému "W":

Je možné k žaluziím ScreenLine® dodat distanční rámeček v černé barvě?

Ve standardu jsou spolu s žaluzií dodávány i distanční rámečky v hliníkovém nebo "Warm-edge" provedení.

 • Distanční rámečky šíře 20mm, 22mm a 29mm jsou standardně dodávány s teplým distančním rámečkem bílo-šedé barvy (RAL7035). Na vyžádání lze bez příplatku dodat černé provedení (RAL9005)*
 • Ostatní systémy dodáváme spolu s extrudovaným hliníkovým distančním rámečkem z bezprašnou povrchovou úpravou "No-dust". Za příplatek lze dodat černý distanční rámeček v hliníkovém provedení. 

V případě požadavku na protipožární odolnost lze ke všem systémům ScreenLine® dodat hliníkový distanční rámeček (i v černém provedení). Pro více informací nás kontaktujte.

Splňují vaše produkty veškeré certifikace?

Výrobky ScreenLine® splňují veškeré potřebné certifikace, které jsou vyžadovány nejen českou ale i evropskou legislativou. Jelikož se produkty ScreenLine® prodávají do celého světa, disponují i certifikacemi, které evropská legislativa nevyžaduje.

Co se může na žaluziích pokazit? Jaká je jejich životnost?

Žaluzie ScreenLine prochází během své výroby několikastupňovou kontrolou kvality. Případů, kdy nainstalovaná žaluzie nepracuje správně, je opravdu málo (hodnota v řádu 0,5-1‰). Když se již setkáme s nefunkční žaluzií, ve většině případů zjistíme, že s žaluzií bylo nevhodně manipulováno při přepravě na místo určení, nastalo pochybení při vkládání do izolačního skla, bylo použito nevhodné složení skel nebo při instalaci ovládačů a řídicích komponentů nebyly následovány pokyny a návody. Formou školení a doporučení se neustále snažíme pracovníky, kteří při svém pracovním výkonu přichází do kontaktu s našimi produkty, upozorňovat na nutnost dodržovat pokyny pro manipulaci a instalaci.

Integrované žaluzie značky ScreenLine® mají veškeré certifikace a byly podrobeny mnoha testům. Více se dozvíte na stránkách "Naše kvalita".

Když už je izolační sklo s žaluzií nainstalováno v okně a pracuje bez zjevných závad, můžeme tvrdit, že se během své životnosti již nepokazí.

Samozřejmě je nutné brát v potaz četnost používání. Všeobecně jsou stínicí prvky všech výrobců podle norem testovány na minimální životnost 20.000 cyklů (jeden cyklus = úplné vytažení a stažení žaluzie). Naše žaluzie tento normou určený počet překračují dvojnásobně (tj. 40tisíc cyklů). U našich žaluzií s interním bezkartáčovým motorem jsme v testovací laboratoři IFT Rosenheim dosáhli již rekordních 200.000 cyklů!

Přesto doporučujeme, zejména při využití automatických systémů u motorových žaluzií, omezit vysokou četnost vytahování a stahování žaluzie během dne. Pro prodloužení životnosti by měly být automatické systémy naprogramovány tak, aby regulovaly průchod záření především naklápěním lamel.

Je pravda, že Vaše integrované žaluzie výrazně omezují srážení vody na sklech okna?

ANO, naše meziskelní stínící prvky skutečně výrazně redukují rosení skel v interiéru. Na rozdíl od běžné žaluzie, kde vzniká mezi sklem a žaluzií chladné místo, jsou skla s integrovanou žaluzií neustále v kontaktu s teplým vzduchem. Tím je výrazně omezeno jejich rosení.

Pozn. Pokud je však vlhkost v místnosti skutečně vysoká, voda se začne srážet v nejchladnější a nejméně větrané části interiéru (např. na obvodové stěně za skříní, v rozích apod.). Doporučujeme udržovat vlhkost v interiéru kolem 50% při 20°C a pokud možno nárazově větrat. Vlhkost se do místnosti dostane během vaření, praní, sprchování ale i Vašim dechem. Je zjištěno, že k největší kondenzaci vodních par dochází v místnosti, ve které spíme (vzduch se během noci nepohybuje a teplotní rozdíly interiér/exteriér jsou v tento čas maximální). 

Jaký vliv má integrovaná žaluzie na tepelné vlastnosti U-faktor skla?

Vliv integrované žaluzie na U-faktor skla je různý podle toho, zda je vložena do trojskla nebo dvojskla.

Ve trojskle žaluzie na U-faktor prakticky nemá vliv v žádné své poloze.

Ve dvojskle je situace následující:

 • vytažená žaluzie: bez vlivu na U-faktor
 • spuštěná a zavřená žaluzie: zlepšuje U-faktor skla o cca 0,1W/m2K (ve dvojskle vzniká další "komora")
 • spuštěná a otevřená žaluzie: zhoršuje U-faktor o cca 0,4W/m2K (lamely ovšem musí být zcela vodorovně, již při mírném naklopení zhoršení mizí).
Z praktického hlediska je nutné mít na paměti, že největší rozdíly teplot (interiér/exteriér) jsou právě v nočních hodinách, kdy uzavřená integrovaná žaluzie napomáhá snižovat hodnotu Ug a šetří tak náklady na topení.

Vliv rolet a plisovaných rolet je pouze pozitivní, tvoří další komoru ve skle. Například s roletou můžete docílit U-faktor dvojskla 0,8W/m2K (z běžných 1,2W/m2K). Viz certifikace IFT Rosenheim  zde .

Jaké jsou výhody systému ScreenLine® oproti běžné žaluzii nebo exteriérové žaluzii?

Integrované žaluzie ScreenLine® se po stránce funkčnosti mohou srovnávat pouze s externí žaluzií. Jen ta dokáže, obdobně jako integrovaná žaluzie, odstínit sluneční záření (vnímané jako tepelné záření procházející do místnosti). Klasická interiérová žaluzie pouze stíní viditelnému světlu a poskytuje určité soukromí. Její funkce je omezená a v určitých obdobích roku spíše negativní (v zimě napomáhá rosení a v létě naopak působí jako radiátor).

Z tohoto důvodu si můžeme srovnat výhody a nevýhody pouze žaluzie externí a integrované:

EXTERNÍ ŽALUZIE:

Výhody

 • Pro dělená okna/skla je možné použít pouze jednu žaluzii většího formátu

Nevýhody

 • Problematické použití při vysoké rychlosti větru, možné poškození
 • Nutné ji jednou za čas umýt, je ideálním úkrytem pro hmyz
 • Při průchodu je nutné ji vždy vytáhnout
 • Není vhodná pro posuvné/zalamovací dveře (v kombinaci se sítí proti hmyzu je situace ještě zhoršena)
 • Je vystavena všem povětrnostním vlivům (některé komponenty mohou oxidovat)
 • Komplikace s nadokením kastlíkem (problematika promrzání zůženého místa obvodové stěny)
 • Ruší pohled do krajiny - velké a široké lamely omezují vnímání venkovního světa
 • Designové řešení - zavřené lamely mohou evokovat průmyslovou větrací mřížku

INTEGROVANÁ ŽALUZIE ScreenLine®:

Výhody

 • Neušpiní se (nikdy se nemusí čistit)
 • Nepoškodí se (ideální pro rodiny s dětmi nebo s domácími zvířaty, pro zimní zahrady)
 • Nedělá hluk ve větru (nerezonuje)
 • Je nedílnou součástí dveří, nebrání průchodu
 • Ideální řešení do posuvných/skládacích/zalamovacích dveří i oken
 • Vhodné řešení pro otvírací i fixní pozice
 • Vzhledově vhodnější řešení, ve skle se jemné lamelky ztrácí
 • Žaluzie je umístěná v inertním prostředí (Argon), tím je zabráněno možné oxidaci vnitřních komponentů

Nevýhody

 • Pro každé izolační sklo je nutná jedna žaluzie

Co znamená pojem "bezkartáčový" u motorových žaluzií ScreenLine®?

Systémy ScreenLine® s interními (MB) i externími motory již ve standardu disponují novou, sofistikovanou, bezkartáčovou technologií. Bezkartáčový motor neobsahuje klasický elektromotor s komutátorem a mechanicky opotřebitelnými grafitovými uhlíky. Pohyb rotoru se uskutečnuje prostřednictvím přesně načasovaných elektromagnetických impulzů. 

Jedná se o velmi tiché motory, jejichž životnost je několikanásobná oproti starší verzi. Úspěšnými testy v laboratořích IFT Rosenheim jsme pokořili hranici 200.000 plných cyklů, což je desetinásobek oproti normě. 

Integrované žaluzie v provedení s interním bezkartáčovým motorem "MB" navíc jako jediné umožňují zpětnou vazbu – dokáží uživateli poskytnout informaci v jaké poloze se žaluzie aktuálně nachází, informaci o náklonu lamel, počtu cyklů apod. Systém je navíc možné softwarově upgradovat.

Jaké jsou požadavky na zapojení externích i interních motorů? Jakým způsobem se dají žaluzie ovládat?

Motorové pohony žaluzií ScreenLine® jsou napájeny stejnosměrným proudem o napětí 24V (popř. 3,6V u bateriově napájených motorů) a jsou ovládány pomocí změny (inverze) polarity. K motorovým žaluziím dodáváme vlastní systémové komponenty nutné k jejich ovládání. Jedná se zejména o 

 • řídící jednotky, 
 • napájecí zdroje, 
 • dálkové ovládání, 
 • magnetické kontakty pro otvíravé/posuvné výplně, 
 • vlastní komponenty řady ScreenTronic kompatabilní se systémy KNX, apod. 

Zároveň jsme schopni navrhnout individuální řešení zapojení a ovládání dle požadavků klienta. Naše žaluzie se mohou stát součástí inteligentních domů a systémů pro jejich řízení (BMS = Building Management Systems, BAS = Building Automation Systems apod.).

V nedávné době jsme s naším klientem konzultovali i možnost ovládat žaluzie pomocí aplikací běžně dostupných pro smart phony a iPhony. Pokud budete i Vy požadovat řešení "na míru", neváhejte nás kontaktovat.

        

Na jakém principu funguje napájení motorových žaluzií u otvíravých oken? Chtěl bych si vaše žaluzie pořídit do posuvných dveří. Jaká příprava je nutná?

Stínicí prvky ScreenLine® jsou ideálním řešením stínění právě pro posuvné dveře, kde by bylo použití běžné nebo venkovní žaluzie nevhodné, popřípadě zcela nemožné.

Přenos napětí potřebný pro napájení všech našich motorů u otvíravých dveří či oken je umožněn prostřednictvím magnetických kontaktů. Ty se umisťují do rámu a křídla otvíravé pozice (dveří či okna). Při otevření se kontakt rozpojí a dojde k přerušení napájení. Při následném zavření se magnetické kontakty opět propojí. Pokud dojde k rozpojení během procesu vytahování či stahování, žaluzie se zastaví. Při spojení bude motor žaluzie čekat na nový pokyn, popřípadě bude pokračovat v naposledy zadaném pokynu.

Co se týká přípravy, ke každému oknu musí být přiveden dvoužílový/trojžílový kabel ukončený v okenním/dveřním rámu. Kabel, který je součástí žaluzie a je vyveden z izolačního skla je ukončen v křídle, naproti vývodu z rámu. Je nutné si dopředu určit nejvhodnější místo pro umístění magnetických kontaktů. Ty budou fungovat na maximální vzdálenost 6mm. Více se dozvíte po registraci v naší sekci manuály a instrukce na kartě Ke stažení

                         

Na výběr je ze dvou typů magnetických kontaktů:

 • SL2187        dva páry jednopólových magnetických kontaktů
 • SL2444        tři páry jednopólových magnetických kontaktů pro připojení datového kabelu (bílý kabel)

Součástí balení jsou magnetické kontakty pro jedno otvíravé okno/dveře (2x pár popř. 3x pár magnetických kontaktů) a distanční podložky pro eventuální úpravu vzdálenosti kontaktů.

Jaké elektrické komponenty je potřeba k řízení meziskelních žaluzii ScreenLine SL22C s externím motorem SL2190 na ovládání 2, 3, 4 a více žaluzií najednou? Je možné žaluzie ovládat dálkově?

K ovládání externího motoru SL2190 (platí i pro systémy s interním motorem) je zapotřebí:

 • napájecí zdroj ST1102 pro max. 2 žaluzie (můžeme dodat i typ zdroje k napájení 4 a 8 žaluzií). 
 • řídící jednotka SL1807 (pro řízení max. 4 žaluzií). Pokud si zákazník přeje ovládat každou žaluzii zvlášť, bude potřeba řídící jednotka SL1807 pro každou žaluzii. 
 • v případě požadavku na dálkové ovládání bude místo řídící jednotky typu SL1807 potřeba řídící jednotky s rádiovým přijímačem SL1963. Řídící jednotka SL1963 je pro max. 1 žaluzii. Řídící jednotky SL1807 a SL1963 se dají navzájem propojit pro potřeby složitějších systémů dle přání zákazníka. 
 • dálkový ovladač SL2392. Dálkový ovladač je možné naprogramovat (asociovat s řídícími jednotkami) tak, že bude ovládat jednotlivé řídící jednotky typu SL1963 a tudíž i jednotlivé žaluzie, nebo skupiny těchto řídících jednotek, či všechny řídící jednotky typu SL1963 najednou. Dálkový ovladač disponuje 99 programovatelnými kanály.

Příklad: Máte-li 10 žaluzií ovládaných motorem (interním nebo externím) a přejete si je řídit dálkově, každou zvlášť, potom musí mít každá žaluzie svou vlastní řídící jednotku SL1963. Následně můžete asociovat kanál č.1 na dálkovém ovladači s řídicí jednotkou SL1963 první žaluzie, druhý kanál s druhou jednotkou, třetí kanál se třetí atd. Ale, můžete zároveń asociovat kanál č.11 k řízení žaluzií č. 1, 3, 6 a kanál č.12 k řízení žaluzií č. 4, 8 a 10. Máte 99 kanálů, tudíž 99 možností ovládání. Hlavní kanál "00" řídí všechny asociované řídící jednotky najednou. Každá řídící jednotka může uložit až 64 povelů z jednoho či vícero dálkových ovladačů SL2392.

Příklady zapojení a postupy při asociování jednotlivých řídících jednotek s dálkovým ovladačem jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci ke stažení.

Záleží na požadavku zákazníka, jak bude chtít žaluzie podle zmíněných možností ovládat. Jsme schopni navrhnout systémy řízení dle individuálních potřeb. 

Poznámka: V případě otvíravých/posuvných dveří čí oken máme unikátní systém na přenos napájení z rámu okna do křídla (motoru) - tzv. magnetické kontakty.

Do naší ještě nedokončené novostavby jsme si pořídili žaluzie značky ScreenLine. Nastěhování plánujeme až na jaře příštího roku. Můžete nám, prosím sdělit, jak máme nové žaluzie v novostavbě ponechat přes zimu? V domě se zatím netopí.

Pokud plánujete nastěhování až v dalším roce, doporučujeme hned po instalaci izolačního skla do rámu okna žaluzie plně spustit. Úplné stáhnutí žaluzie je nutné vždy, pokud se žaluzie po instalaci denně nepoužívají. Spuštěním dojde k aklimatizaci žaluzií a nehrozí tak možné slepení lamel s textílií vlivem jejich dlouhodobého stlačení.

Jelikož se podle Vašich informací nebude v domě topit, může během velkých mrazů dojít k promrznutí interiéru, což může mít za následek vychýlení obou tabulí izolačního skla směrem k sobě (tzv. glass deflection). Jde o typický jev u izolačních skel vystavených nižším teplotám. Jakmile se v místnosti zatopí, tento jev se omezí. V případě promrznutí celé stavby a velkém vychýlení tabulí by se žaluzie neměly používat. Spouštěním žaluzií při výskytu průhybu směrem dovnitř může dojít k zaseknutí žaluzie mezi tabulemi skla a k jejímu následnému poškození - zamotání odvíjených provázků v horním profilu!

Mohou být vaše stínící prvky použity i do střešních oken?

Ano, do střešních oken nebo prosklených střech zimních zahrad jsou vhodné 3D plisované žaluzie do izolačních skel, ovládané magnetickým ručním madlem (SL22S) nebo interním motorem. Je možný libovolný sklon okna. Maximální rozměr prvku je však omezen. Pro bližší informace nás, prosím, kontaktujte.

Jak by se měly žaluzie značky ScreenLine® již integrované ve skle převážet nebo přenášet?

Pracovníci montážních firem, kteří při svém pracovním výkonu manipuluji se sklem s integrovanou žaluzií zn. ScreenLine®, upozorňujeme na nutnost dbát zvýšené opatrnosti a ujistit se, že je žaluzie vždy PLNĚ VYTAŽENÁ. Doporučujeme převážet skla s žaluzií nahoře nebo na boku. Je-li žaluzie během přepravy či manipulace částečně stažená, je bezpodmínečně nutné ji před další manipulací plně vytáhnout! 

Po instalaci izolačního skla do rámu okna je zapotřebí žaluzii zcela spustit, aby došlo k její aklimatizaci. Doporučujeme nalepit externí ovladače až po dokončení celé stavby.

Chtěl bych vyměnit původní dvojskla za sklo s integrovanou žaluzií - mechanismus s ručním naklápěním a vytahováním. Zajímá mě, je-li to možné a jak by to probíhalo (montáž, atd.)?

S přesklíváním stávajících oken nemáme mnoho zkušeností. Naprostá většina našich produktů je instalována do nových oken a to přímo jejich výrobci.

Při výměně skel hrozí riziko, že pro novou hloubku zasklení neexistuje vhodná zasklívací lišta. Je tedy nutné si u výrobce Vašich oken předem zjistit, dodává-li k nim i lišty pro různé hloubky zasklení.
Oslovte Vašeho výrobce oken a domluvte se s ním na možnosti cenové nabídky na dodání nových izolačních skel s integrovanou žaluzií ScreenLine pro stávající rámy.

Je možné dodatečně instalovat externí motory místo šňůrového ovladače. Popřípadě, nevíte o nějaké firmě, která řeší tuto problematiku.

Externí motory SL2190 je možné instalovat i na stávající skla/okna s integrovanou žaluzií ScreenLine za těchto podmínek:

 1. jedná se systém s magnetickým frontálním přenosem síly (“rotující magnety”),
 2. tloušťka interní tabulky skla je minimálně 6 mm (pokud ne, bude potřeba aplikovat distanční podložky),
 3. ke každému sklu je doveden dvoulinkový kabel pro napájení motoru 24 V,
 4. u otvíravých pozic je nutné umístit do křídla a do rámu náš magnetický kontakt pro přenos napájení,
 5. je nutné zajistit vhodné umístění komponentů (zdroje, řídicích jednotek, žaluziových spínačů).

Osazení skel externím motorem vyžaduje určitý zásah do samotných oken. Demontáž zasklívacích lišt, provrtání otvorů pro magnetické kontakty/přívodní kabely a samozřejmě drobné elektrikářské práce. Víme o uživatelích, kteří jsou schopni si vše připravit sami či ve spolupráci s firmou zabývající se montáží oken. Pro nacenění těchto prací bude nutné obrátit se na konkrétní řemeslníky/firmy z Vašeho regionu.