Specifikace příslušenství 

SL2710 

Kabely SL2710 jsou bez-halogenové, ale nejsou nehořlavé, proto musí být při požadavku na zvýšenou požární odolnost opláštěny pružnou trubicí nebo v případě potřeby prodlouženy protipožárními komerčními kabely (například FG16OM16).

Standardně dodávané kabely nejsou chráněny před elektrickou indukcí, protože by v tomto případě vyžadovaly ochrannou síťovinu umístěnou pod vnější ochranou kabelu a nad vodiči, které musí být chráněny před magnetickými poli nebo rádiovým rušením.

Elektricky indukované stíněné kabely se obvykle používají pro poplašná zařízení proti vloupání nebo pro datové kabely (např. v sítích Ethernet); nejsou však nehořlavé a musí být opláštěny, podobně jako u kabelů SL2710.

Kabely, které splňují všechny tři specifikace, musí být na trhu určitě dostupné, ale jejich cena bude vyšší.